En wiki för fastigheter

Här kan du läsa om allt som har med fastigheter att göra, inte bara om investeringar, utan även om inredning, renoveringar och mycket mer.

Kontakt

Mer än bara en placering

Vi har alla en relation till fastigheter: vi bor i fastigheter, vare sig vi äger dem eller inte. Många av oss äger också fastigheter som investeringsobjekt. Faktum är att många småsparare också gör detta. Att investera i fastigheter är inte bara för de riktigt kapitalstarka.

”Vanligt sparande kan vara dolt fastighetsägande.” Så skulle man kunna uttrycka sig, om man ville låta som en löpsedel. Att investera i fastigheter förknippas med kapitalstarka individer. Jan Stenbeck tjänade en stor del av sina pengar på fastigheter, för att bara ta ett exempel.

Men om du har ett pensionssparande är det stor sannolikhet att du också investerar i fastigheter, åtminstone indirekt. Många av de svenska pensionsfonderna äger aktier i fastighetsbolag. Skälen till detta är ungefär desamma som till varför många privatpersoner (som har råd) väljer att investera i fastigheter.

  • Det är enkelt att förstå och räkna på investeringen.
  • Avkastningen är regelbunden och riskjusterad, åtminstone i jämförelse med många andra former av investeringar.
  • Investeringen är långsiktig.
Det finns också vissa nackdelar med den här typen av investeringar, eller kanske snarare anledningar till varför det framför allt är kapitalstarka individer och institutioner som investerar i fastigheter.
  • Att köpa en fastighet kräver en stor kontantinsats.
  • Varje fastighet är unik, vilket gör det svårt att jämföra objekt.
  • Det blir förskjutningar mellan hög- och lågkonjunkturer, eftersom utbudskurvan är stel för fastighetscykler.
  • En fastighet måste förvaltas.

Äldre hus i småstadEnligt ett citat som tillskrivs Mark Twain, så som många citat ju gör, är det smart att köpa mark eftersom det inte tillverkas längre. Det är förvisso en sanning med modifikation: det finns ju poldrar och konstgjorda öar. Men det är lika sant nu som på Mark Twains tid att efterfrågan på mark, och på fastigheter, ökar snabbare än vad utbudet gör. Det innebär att värdeutvecklingen för fastigheter ser mycket gynnsam ut, även om det naturligtvis finns undantag. Och även om fastighetsmarknaden inte alltid går spikrakt uppåt så är de extrema åren, då marknaden vänder nedåt, inte särskilt vanliga.

Det vanligaste sättet att investera i fastigheter är att investera i fastighetsbolag. Det finns många svenska bolag som bygger eller förvaltar fastigheter, och som är börsnoterade. Det gör att man som privatperson kan investera i dem via ett värdepapperskonto eller en kapitalförsäkring. Många fonder har också aktieportföljer där aktier i ett eller flera bostadsbolag ingår.

Andra typer av ”investering”

Men fastigheter är inte bara investeringsobjekt. Många har starka känslor för sitt hem, för sitt fritidshus eller för en helt annan byggnad. Det behöver inte vara en byggnad som man äger eller ens hyr, det kan vara en byggnad som man av en eller annan anledning har en relation till. De starka känslorna kring ombyggnaden av Slussen i Stockholm är ett bra exempel, även om det är tveksamt om man kan kalla Slussen för en byggnad.

Där vissa mest är intresserade av att investera i fastigheter på det monetära planet, finns det andra som istället framför allt investerar i form av omsorg om fastigheten. Det kan handla om byggnadsvård eller om omfattande renoveringar och moderniseringar.