Förbered fritidshuset för vintern

Ett hus som man bara bor i en del av året är utsatt för vissa risker. Och om man tittar på försäkringsbolagens statistik så är den största risken inte det som man skulle kunna tro.

Stuga i vinterskrudOroar du dig för att någon ska göra inbrott i ditt fritidshus på hösten, när du inte är där? Faktum är att risken är större för vattenskador. Försäkringsbolagen, som har tagit fram denna statistik, uppmanar därför ägare till fritidshus att stänga av vattnet innan de åker hem för säsongen. Om man inte stänger av huvudkranen innan man åker finns risken att vattenledningarna fryser sönder. På våren, när isen i ledningarna tinar, rinner vattnet ut ur de trasiga ledningarna och orsakar skador. Att komma till rätta med fuktskador tar minst tre månader, säger besiktningsmannen Prasit Kaewsit till DN.

Därför bör man alltid stänga av huvudkranen när man lämnar huset. Andra kranar bör stå öppna så att rören inte riskerar att sprängas om trycket stiger. Om man planerar att använda huset på vintern är det klokt att låta värmen stå på 15 grader. Men även om värmen står på kan vattnet frysa om det blir strömavbrott. Därför är det säkrast att tömma ledningarna.

Andra saker att tänka på

  • Om värmen inte kommer att stå på: öppna dragventilerna så att luften kan cirkulera.
  • Rensa hängrännorna och stuprör från löv och skräp. Koppla också på en minst tre meter lång förlängning på stupröret.
  • Täck över skorstenen så att det inte snöar in.
  • Finns det altan, veranda eller uterum kan taket behöva förstärkas med reglar eller stöttor för att klara stora snömängder.
  • Dra ut alla sladdar.
  • Stäng samtliga fönster och kontrollera att alla lås fungerar.
  • Om det finns vattentoalett: töm vattenbehållaren och häll frostskydd i toalettstolen. Häll även frostskydd i diskhon, tvättställ och eventuella golvbrunnar.
  • Töm varmvattenberedare och pumpar.