Fördelarna med att välja en luft-/luftvärmepump

Att värma upp huset är en central fråga för de flesta husägare, och genom att välja rätt typ av energisystem för sitt hus kan man spara på både miljö och ekonomi.

 

pexels-photo-259597De största fördelarna med att installera en luft-/luftvärmepump i huset är att det är ett mycket prisvärt uppvärmningsalternativ. Denna sorts pump har låga installations- och driftskostnader i jämförelse med andra luftpumpar, och kan enligt Dagens Industri spara in cirka 25 procent av husets energiförbrukning.

 

”Här handlar det om en investering på cirka 20-25 000 kronor, vilket i de flesta fall är intjänat på ett par år genom sänkta elkostnader.” – Per Jonasson, VD för Svenska Kyl & Värmpepumpsföreningen

 

Hur mycket man exakt sparar in beror bland annat på utomhustemperatur, hur huset är byggt samt hur effektiv pumpen är. Ytterligare information om olika sorters pumpar och hur de fungerar kan man hitta på sverigepumpen.se. Vidare är luft-/luftvärmepumpen även enkel att installera eftersom man inte behöver borra eller ha en stor tomt, och den är även enkel att underhålla då den enbart kräver filterrengöring. Ett stort plus enligt Byggahus.se är dessutom att den kan fungera som luftkonditionering vid varma dagar. Detta genom att den då pumpar kyla ur utomhusluften istället för värme vilket den vanligtvis är till för.

 

Finns det nackdelar med luft-/luftvärmepump?

Sett till antalet fördelar är nackdelarna få. Man bör dock ha i åtanke att luft-/luftvärmepumpen kan utnyttja energi från uteluften ner till -20°C. Vid lägre temperaturer behövs en kompletterande värmekälla, som exempelvis en braskamin. Vissa pumpar kan även medföra buller, varpå man måste söka tillstånd från kommunen innan installation, skriver Vi i villa.