Svenska fastighetsaktier – en säker placering

Brexit har skakat om många marknader i Europa, och så även i Sverige. Men den enes död är ju som bekant den andres bröd, och det finns många som tjänat på det brittiska beslutet om utträde. På den svenska fastighetsmarknaden finns det t.ex. många som jublar.

23 juni 2016 röstade en majoritet av britterna för att lämna den europeiska unionen. Denna process är känd under namnet Brexit, men hur den kommer att gå till och vad den kommer att få för konsekvenser – både för britterna och för övriga Europa – är det nog ingen som vet ännu.

Värdeutveckling för fastigheterVissa saker står dock klara redan nu. Både pundet och euron föll efter beskedet från omröstningen, medan dollarn och yenen steg. Det sistnämnda aar knappast välkommet från den japanska exportindustrins horisont, och att dollarn ökade i värde får konsekvenser i hela Asien. När dollarn ökar i värde minskar den kinesiska renminbin i värde, och den kan ta med sig flera asiatiska småvalutor nedåt.

En annan sak som står klar är att svenska fastighetsbolag, tillsammans med sina syskon i de andra nordiska länderna, redan nu har tjänat på omröstningens resultat. De svenska fastighetsaktierna har stigit med 13 procent under perioden från omröstningen till slutet av augusti månad. Detta enligt en beräkning från Pangea Property Partners, som refereras i Fastighetsvärlden. Värdeökningen för svenska fastighetsaktier är högre än för europeiska fastighetsaktier, som legat mer eller mindre still, för brittiska, som har fallit med åtta procent, och för den svenska aktiemarknaden i stort, som har ökat med fem procent sedan 23 juni. Det index som siffrorna är hämtade från, PREX Sverige, steg med ungefär 36 procent under perioden från augusti 2015 till samma månad 2016.

Den enes död…

Månaderna närmast efter Brexit-omröstningen var nervösa på många håll i Europa. Europabörsens storbolagsindex för fastigheter lyste i rött, skriver Affärsvärlden.

– Vi ser flera drivkrafter bakom den starka uppgången för svenska fastighetsaktier. Det är ett rekordstort gap mellan direktavkastningen på kommersiella fastigheter och räntan som investerare betalar, kombinerat med en stark utveckling på hyresmarknaden, säger Mikael Söderlundh, analyschef och Partner på Pangea Property Partners, till Fastighetsvärlden.

Det råder stor brist på bostäder i Sverige. Den nuvarande regeringen har aviserat att man vill öka bostadsbyggandet, och skulle den avsättas i nästa val är det inte troligt att den nya regeringen kommer att säga något annat. Det ser alltså ut som svenska bostadsbolag har goda tider framför sig, och de aktieintresserade har visat sig vara beredda att agera på detta. Fastighetsmarknaden gynnas också av låga räntor, och efter Brexit gör många bedömningen att dessa räntor kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå under lång tid. Det gör att fler söker sig till fastighetsmarknaden i Sverige, eftersom det bedöms vara ett tryggt land för denna typ av investeringar.

Den aktie som gått allra bäst under det senaste året är Magnolia Bostad, som är noterad på First North. Aktien har stigit med 250 procent. Danica Pension och Nordnet Pensionsförsäkring är stora aktieägare i företaget.