Välövervägda beslut om lån

Finansinspektionen gick nyligen ut med en rapport där man tydligt markerar en oro för svenskarnas kunskap om räntor, aktiefonder och matematik. I rapporten menade man att en stor andel av befolkningen inte kan förväntas göra några övervägda beslut om sin ekonomi, eftersom de har för dåliga kunskaper. Något som får ses som ett misstag både från bankerna och från

På vilken arbetsplats som helst för man sig med begrepp och företeelser som den oinvigde inte förstår. Det sker både inom byggbranschen, på nyhetsredaktioner och på sjukhus. Inom finansbranschen och lånesektorn fungerar det likadant: problemet är att detta ”langue” drabbar privatpersoners förmåga att ta självständiga beslut. Bgrepp som räntor och avgifter slängs i ens ansikte och lämnas mycket ofta oförklarat. På Sekina har man gått ut med en guide: Så blir du lurad när du lånar. Här reder man ut begrepp som annuitet, ränta, månadskostnad och annat för att privatpersoner som vill ta ett lån har lättare att förstå hur själva lånet fungerar.

Ränta, annuitet och amortering

Svårigheterna med att hålla koll på de olika begreppen är inte särskilt konstigt med tanke på att en ekonomiutbildning tar flera år att förtjäna på högskolorna. Problemet med okunskapen borde inte läggas på privatpersoners axlar utan på dem som besitter kunskapen. Det är självaste Finansinspektionen som har gått ut med en pessimistisk rapport om svenskarnas skuldläge och ekonomiska kunskaper. Man drar helt enkelt slutsatsen att en stor del av den svenska befolkningen över huvud taget inte förstår sig på matematik. I Dagens industri kan du själv kolla om du skulle klara deras test.

Okunskapen måste vägas mot hur de som sitter på kunskapen förmedlar ut den. Läggs informationen fram klart och tydligt är det ingen som behöver känna sig lurad. Därför välkomnas nya lagar som gör det mer straffbart att vara en dålig ekonomisk rådgivare (läs mer om det i SvD).

Grundläggande kunskaper om ekonomi handlar bland annat om:

  • Att du förstår hur månadsbetalningen planeras
  • Att du vet hur du tar reda på vad ett lån kostar totalt
  • Att du vet var du ska jämföra lån
  • Att du kan läsa av vad som är onödiga avgifter

Det är med andra ord en mycket grundläggande lista. Enligt Finansinspektionens rapport var unga och ekonomiskt instabila majoriteten av dem som inte kunde ta dessa väl övervägda beslut, något som därför borde ses som ett misslyckande från skolan och andra ansvariga institutioner.