Viktiga punkter vid ombildning av bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt har blivit mycket populärt och vanligt, framför allt på grund av att den nybildade föreningen tjänar en slant på det. Detta genom att bostadsrätternas priser stadigt ökat på senare år, vilket bäddar för god, genererad inkomst, eftersom priset på bostaden blir ca 70-75% av marknadsvärdet och gynnar köparen. Men vad annars ska du tänka på vid en ombildning? Fler svar dyker upp här.

Det krävs mycket information och att du är påläst om vad som gäller vid en ombildning. För det första måste du själv veta om du vill köpa eller om du vill fortsätta hyra. Det innebär således en intresseundersökning i fastigheten. Vidare, fortsätter processen genom att ta hjälp av en ombildningskonsult på exempelvis https://interesta.se/ombildning-till-bostadsratt/ som guidar dig steg för steg. Sedan är det bara att spotta i nävarna och gå vidare med resten.

bostadsrätterSå bildar du en bostadsrättsförening

Det är viktigt att poängtera att en BRF måste ha minst tre medlemmar för att bildas. Styrelse, revisorer, stadgar är tre titlar som måste figurera i föreningen för att verka på laglig basis. Dessutom måste ni i föreningen enas om ett namn på BRF. När namnet är taget ska det registreras på Bolagsverket som vilket annat företag som helst. Nästa steg är att skicka en intresseanmälan till Lantmäteriet som visar att föreningen vill köpa loss fastigheten. Detta gäller i 2 år, under vilka föreningen inte får sälja fastigheten till utomstående part.

När alla myndigheter är kontaktade och de första skriftliga åtgärderna vidtagna, så ska en besiktning ske. Fastighetens skick måste ses över noggrant för att föreningen ska veta vilka eventuella reparationer som krävs innan man kan sälja av bostadsrätterna. Denna del är inte bara viktig för att garantera en bra försäljning av lägenheterna, men också oumbärlig för att göra en bedömning om hur mycket ni måste låna av banken för att betala hela affären. Själva köpet beslutas sedan på en köpstämma, varav 2 av 3 medlemmar måste vara positiva till köpet för att det ska bli av.

Avtal

Vid en ombildning är det en del avtal och papper som ska skrivas på. Dels mellan myndigheter och banken, men även köpebrev, upplåtelseavtal samt allra sist söka lagfart som är det sista steget innan BRF kan pusta ut och helt och fullt se fastigheten som sin. Upplåtelseavtalet är till för försäljningen av lägenheter som då överlåts till en privatperson, som i sin tur sedan överlåter sin bostadsrätt när han eller hon säljer vidare i ett senare skede.

lägenhetsvisningAtt vara en BRF

Visst är det härligt att sitta på lite makt i en BFR men det innebär också en del ansvar gentemot de boende och resten av styrelsen. En bostadsrättsförening måste hålla god koll på sin ekonomi, de måste underhålla fastigheten och omgivningen som trädgårdar, rabatter och tvättstugor m.m. När människor funderar på att köpa en bostadsrätt så finns information att tillgå om BRF:ns renommé, deras ekonomi, hur de skött sig, om de har stora skulder osv. Detta kan vara avgörande i beslutet att köpa eller inte.